Ls. Từ Tiến Đạt - P. Trưởng phòng Thanh tra Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam

Ls. Từ Tiến Đạt – P. Trưởng phòng Thanh tra Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam

Đồng hành hỗ trợ pháp lý và truyền thông cho doanh nghiệp

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠT ĐIỀN BÌNH TÂN

– LUẬT SƯ TRANH TỤNG NHÀ ĐẤT, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHÀ CỬA, THỪA KẾ, DOANH NGHIỆP…

– LUẬT SƯ 24H TƯ VẤN DOANH NGHIỆP, LUẬT SƯ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP 24H…

– LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CAN, BỊ CÁO TRƯỚC TÒA ÁN, TRƯỚC CƠ QUAN TỐ TỤNG…

– TƯ VẤN LUẬT KINH TẾ, LUẬT DOANH NGHIỆP , LUẬT ĐẤT ĐAI, GIAO THUÊ ĐẤT DOANH NGHIỆP…

– TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT, TƯ VẤN LY HÔN CHIA TÀI SẢN…

VỀ DỊCH VỤ

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI

ĐỐI TÁC