20 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Thời gian gần đây, các Bộ ngành liên tục ban hành Thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức. Đáng chú ý, hầu hết các văn bản này đều đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức.

Sau đây là bảng tổng hợp các chức danh công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

STT

Công chức, viên chức

Văn bản quy định

Ngày có hiệu lực

1

Giáo viên

 Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT02/2021/TT-BGDĐT03/2021/TT-BGDĐT04/2021/TT-BGDĐT

20/3/2021

2

Công chức hành chính, văn thư

Thông tư 2/2021/TT-BNV

01/8/2021

3

Công chức thi hành án dân sự

Thông tư 06/2021/TT-BTP

14/10/2021

4

Viên chức ngành di sản văn hóa

Thông tư 16/2021/TT-BVHTTDL

05/02/2022

5

Công chức Quản lý thị trường

Thông tư 02/2022/TT-BCT

01/4/2022

6

Viên chức ngành y tế

Thông tư 03/2022/TT-BYT

10/6/2022

7

Công chức kế toán, thuế, hải quan

Thông tư 29/2022/TT-BTC

18/7/2022

8

Viên chức thư viện

Thông tư 02/2022/TT-BVHTTDL

15/8/2022

9

Viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin

Thông tư 08/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

10

Viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Thông tư 07/2022/TT-BTTTT

15/8/2022

11

Viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở

Thông tư 03/2022/TT-BVHTTDL

25/8/2022

12

Viên chức ngành nông nghiệp

Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT

06/10/2022

13

Công chức ngành nông nghiệp

Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT

06/10/2022

14 Viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên và đạo diễn truyền hình Thông tư 13/2022/TT-BTTTT 10/10/2022
15 Viên chức chuyên ngành lưu trữ Thông tư 07/2022/TT-BNV 15/10/2022
16 Viên chức trợ giúp viên pháp lý Thông tư 05/2022/TT-BTP 20/10/2022
17 Viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ Thông tư 14/2022/TT-BKHCN 12/12/2022
18 Viên chức chuyên ngành thể dục thể thao Thông tư 07/2022/TT-BVHTTDL 10/12/2022
19 Viên chức ngành tài nguyên và môi trường Thông tư 12/2022/TT-BTNMT 09/12/2022
20 Công chức chuyên ngành Ngân hàng Thông tư 14/2022/TT-NHNN 01/01/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *