Điều kiện để nhận chuyển nhượng đất trồng lúa đối với cá nhân là gì?

CHI TIẾT BÀI VIẾT

Điều kiện để nhận chuyển nhượng đất trồng lúa đối với cá nhân là gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 điều 188 luật đất đai 2013 về điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra đối với đất trồng lúa cá nhân muốn được nhận chuyển nhượng còn cần phải không thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Khoản 3 điều 191 luật đất đai 2013 như sau:

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Như vậy nếu như anh thuộc đối tượng là cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì sẽ không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa anh nhé.

NẾU BẠN GẶP KHÓ KHĂN TRONG VIỆC SANG NHƯỢNG  ĐẤT LÚA  VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐẠT ĐIỀN TƯ VẤN TOÀN BỘ THỦ TỤC SANG TÊN ĐẤT LÚA CHO NGƯỜI TPHCM: 0966 456 678

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *