Bước 3. Sau khi nhận được báo phí của Luật sư vpls24h , nếu bạn chấp nhận thù lao Luật Đạt Điền  sẽ gửi bản hợp đà đồng dịch vụ pháp lý cụ thể để bạn xem xét và ký hợp đồng