Làm sao để biết lô đất mình định mua có nằm trong khu quy hoạch hay không?

Tôi đã xem đất, thấy vị trí tiện lợi và giá cả phải chăng nên dự định mua, nhưng không biết cách kiểm tra lô đất đó có nằm trong khu quy hoạch hay không. Rất mong Luật sư tư vấn giúp.

Về vấn đề này, Luật sư Từ Tiến Đạt, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh tư vấn như sau:

Theo khoản 1 Điều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

Một là, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Hai là, việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Ba là, việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Căn cứ vào quy định nêu trên, để biết lô đất dự định mua có thuộc quy hoạch hay không thì bạn có thể kiểm tra theo các cách sau đây:

Cách 1: Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

Cách 2: Xem trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách 3: Hỏi ý kiến công chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin.

Cách 4: Xin thông tin về quy hoạch đối với thửa đất tại văn phòng đăng ký đất đai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *