Luật sư Từ Tiến Đạt Phó Trưởng phòng Thanh tra Viện nghiên cứu pháp luật phía Nam ( Cố vấn pháp lý cao cấp  cho Văn phòng Luật sư  Đạt Điền )

  (Hình ảnh Luật sư Từ Tiến Đạt năm 2009)

CHỨC NĂNG CHÍNH:

  • LUẬT SƯ TRANH TỤNG NHÀ ĐẤT, TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI NHÀ CỬA, THỪA KẾ, DOANH NGHIỆP…

  • LUẬT SƯ 24H TƯ VẤN DOANH NGHIỆP, LUẬT SƯ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP 24H DOANH NGHIỆP TIỀN GIANG BẾN TRE 

  • LUẬT SƯ BÀO CHỮA CHO BỊ CAN, BỊ CÁO TRƯỚC TÒA ÁN, TRƯỚC CƠ QUAN TỐ TỤNG ĐỨC HÒA LONG AN

  • TƯ VẤN LUẬT KINH TẾ, LUẬT DOANH NGHIỆP , LUẬT ĐẤT ĐAI, GIAO THUÊ ĐẤT doanh nghiệp…

  • TƯ VẤN ĐẦU TƯ NHÀ ĐẤT, TƯ VẤN LY HÔN CHIA TÀI SẢN TẠI TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO TIỀN GIANG

  • LUẬT SƯ TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP TIỀN GIANG ,BẾN TRE, LONG AN  TRONG GIAI ĐOẠN KINH TẾ KHÓ KHĂN 2023

  • LUẬT SƯ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP ĐỨC HÒA, BẾN LỨC LONG AN
  • LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN ĐỨC HÒA, BẾN LỨC LONG AN.
  • LUẬT SƯ CHUYÊN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XIN CẤP SỔ ĐỎ, SỔ HỒNG TẠI ĐỨC HÒA LONG AN.
  • Liên hệ Điện Thoại và Zallo: 0567 50 1111 Luật sư Tiến Đạt