Luật sư tư vấn nộp đơn khởi kiện Tại Tòa án nhân dân Thành Phố Mỹ Tho và Tòa án Tỉnh Tiền Giang

– LUẬT SƯ TƯ VẤN NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO LUẬT SƯ TƯ VẤN THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LY HÔN, CÁC VỤ ÁN TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ TH

  • LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC VÀ NỘP ĐƠN KHỞI KIỆN CÁC VỤ ÁN LY HÔN CHIA TÀI SẢN THUỘC THẨM QUYỀN TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO
  • LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC LY HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG, TƯ VẤN KẾT HÔN VÀ LY HÔN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI SINH SỐNG TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO TỈNH TIỀN GIANG.
  • LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI PHÒNG TƯ PHÁP THÀNH PHỐ MỸ THO, SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ MỸ THO , SỞ TƯ PHÁP TỈNH TIỀN GIANG.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho

Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp

– Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân

– Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh – thương mại, lao động, hành chính và giải quyết các việc theo quy định của pháp luật

–  Xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng

– Căn cứ vào kết quả tranh tụng đưa ra bản án, quyết định về việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

– Bản án và quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho có hiệu lực pháp luật phải được cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tiền Giang cũng như cả nước tôn trọng; cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành.

– Khi thực hiện nhiệm vụ xét xử vụ án hình sự, Tòa án có quyền:

+ Xem xét, kết luận về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, Luật sư trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; xem xét việc áp dụng, thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn; đình chỉ, tạm đình chỉ vụ án;

+ Xem xét và đưa ra kết luận về tính hợp pháp của các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do Luật sư, bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng cung cấp

+ Khi xét thấy cần thiết, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung; yêu cầu Viện kiểm sát bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc Tòa án kiểm tra, xác minh, thu thập, bổ sung chứng cứ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

+ Yêu cầu Điều tra viên, Kiểm sát viên và những người khác trình bày về các vấn đề có liên quan đến vụ án tại phiên tòa; khởi tố vụ án hình sự nếu phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm;

+ Ra quyết định để thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự

– Xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của luật tố tụng

– Xử lý các vi phạm hành chính; xem xét đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước và quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến quyền con người, quyền cơ bản của công dân theo quy định của pháp luật

– Ra quyết định thi hành bản án hình sự, hoãn chấp hành hình phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, giảm hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích, miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước, thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Bộ luật hình sự, Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành án dân sự

– Ra quyết định hoãn, miễn, giảm, tạm đình chỉ chấp hành biện pháp xử lý hành chính do Tòa án áp dụng và thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính

– Trong quá trình xét xử vụ án, Tòa án phát hiện và kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức; cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời Tòa án kết quả xử lý văn bản pháp luật bị kiến nghị theo quy định của pháp luật làm cơ sở để Tòa án giải quyết vụ án

– Bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử

– Thực hiện quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

 

nhiem-vu-toa-an-nhan-dan-thanh-pho-my-tho

LIÊN HỆ LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN : 0567 50 1111

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *