Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 phân công đơn vị Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm

TÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Số:426 /TANDTCTĐKT 

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

| Độc lập Tự do Hạnh phúc 

Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công đơn vTrưởng cụm, Phó Trưởng cụm 

thi đua Tòa án nhân n năm 2023 

tai

CHÁNH ÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO 

Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24/11/2014

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013

Căn cứ Nghị định số 91/2017CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Căn cứ Quyết định số 247/TANDTC ngày 31/8/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức Cụm thi đuaphân bổ Cờ thi đuatrong Tòa án nhân dân

Xét đề nghị của các Cụm thi đua Tòa án nhân dân Thường trực Hội đồng thi đua Khen thưởng Tòa án nhân dân

| QUYẾT ĐỊNH

| Điều 1. Phân công đơn vị làm Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua Tòa án nhân dân năm 2023 (có danh sách kèm theo)

| Điều 2. Kinh phí bảo đảm hoạt động của các Cụm thi đua Tòa án nhân dân do Tòa án nhân dân tối cao cấp theo quy định hiện hành

| Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Tòa án nhân dân tối cao Thủ trưởng các đơn vị tên (trong danh sách kèm theo tại Điều 1) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

  1. KT. CHÁNH ÁN Như Điều 3

PCHÁNH ÁN Ban TĐKTTW (để b/c); Đ/c Chánh án TANDTC (để b/c); Các đ/c PCA TANDTC (để phối hợp chỉ đạo); Các đ/c Thành viên Hội đồng KT TAND

(để phối hợp thực hiện); Tòa án quân sự trung ương; Cổng thông tin điện tử TANDTC (để đăng tin); Trang tin TĐKT TAND (để đăng tin); Lưu: VP, Vụ TĐKT

Nguyễn Văn Tiến 

HÂN 

AN 

DANH SÁCH Trưởng cụm, Phó Trưởng cụm tại các Cụm thi đua 

Tòa án nhân dân năm 2023 (Kèm theo Quyết định số4 0 TANDTCTĐKT ngày 25 tháng 11 năm 

| 2022 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

1. Cụm thi đua số I gồm 05 Tòa án nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương: Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Cần Thơ

+ Trưởng cụm: Tòa án nhân dân thành phố Nội. + Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng

2. Cụm thi đua số II gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình

+ Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên. + Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái

3. Cụm thi đua số III gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang

4. Cụm thi đua số IV gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Dương, Thái Bình

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên

5. Cụm thi đua số V gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Ninh Bình, Nam Định, Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Tĩnh

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An

6. Cụm thi đua số VI gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

7. Cụm thi đua số VII gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Ninh Thuận

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên

8. Cụm thi đua số VIII gồm 07 Tòa án nhân dân các tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, RịaVũng Tàu

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận

9. Cụm thi đua số IX gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Long An

10. Cụm thi đua số X gồm 06 Tòa án nhân dân các tỉnh: Hậu Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Mau

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Phó Trưởng cụm: Tòa án nhân dân tỉnh Mau

11. Cụm thi đua số XI gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Tổ chứcCán bộ, Học viện Tòa án, Báo Công , Tạp chí Tòa án nhân dân

Trưởng cụm: Văn phòng, Tòa án nhân dân tối cao. Phó Trưởng cụm: Vụ Tổng hợp, Tòa án nhân dân tối cao

12. Cụm thi đua số XII gồm 06 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao: Ban Thanh tra, Cục Kế hoạchTài chính, Vụ Pháp chế Quản khoa học, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thi đuaKhen thưởng, Vụ công tác phía Nam

Trưởng cụm: Cục Kế hoạchTài chính, Tòa án nhân dân tối cao. Phó Trưởng cụm: Vụ Hợp tác quốc tế, Tòa án nhân dân tối cao

13. Cụm thi đua số XIII gồm 03 Tòa án nhân dân cấp cao 03 Vụ Giám đốc kiểm tra thuộc Tòa án nhân dân tối cao

Trưởng cụm: Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Phó Trưởng cụm: Vụ Giám đốc kiểm tra III, Tòa án nhân dân tối cao

14. Cụm thi đua số XIV gồm Tòa án quân sự trung ương, các Tòa án quân sự quân khu tương đương, các Tòa án quân sự khu vực do Chánh án Tòa án quân sự trung ương trực tiếp chỉ đạo, phân công. – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *