Thủ tục xin tại ngoại cho người bị tạm giam, tạm giữ

Điều kiện nhận bảo lĩnh tại ngoại cho người bị tạm giam, tạm giữ

Điều kiện đối với cá nhân

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì cá nhân là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh thì có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích của họ và trong trường hợp này thì ít nhất phải có 02 người. Cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, học tập.

Điều kiện đối với tổ chức

Khoản 2 Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 cũng quy định cơ quan, tổ chức có thể nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình. Cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh phải có giấy cam đoan và có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

Bị can, bị cáo được bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ:

 • Có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan;
 • Không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội;
 • Không mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; không tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; không đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

Thời hạn tại ngoại khi được bảo lĩnh

Thời hạn tại ngoại khi được bảo lĩnh

Theo Khoản 4 Điều 121 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015  thì thời hạn tại ngoại khi được bảo lĩnh không được quá thời hạn điều tra, truy tố hoặc xét xử theo quy định của Bộ luật này.

Thời hạn bảo lĩnh đối với người bị kết án phạt tù không quá thời hạn kể từ khi tuyên án cho đến thời điểm người đó đi chấp hành án phạt tù.

Hồ sơ

Đối với trường hợp cá nhân nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người thân thích thì hồ sơ gồm:

 • Đơn xin bảo lĩnh có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú
 • Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực).
 • Sổ hộ khẩu gia đình (bản sao có chứng thực).
 • Giấy cam đoan của người được bảo lĩnh

Đối với trường hợp cơ quan, tổ chức nhận bảo lĩnh cho bị can, bị cáo là người của cơ quan, tổ chức mình thì hồ sơ gồm:

 • Đơn xin bảo lĩnh có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
 • Giấy cam đoan của người được bảo lĩnh

Thủ tục

Điều kiện nhận bảo lĩnh tại ngoại

Người bảo lĩnh nộp đơn xin bảo lĩnh tới cơ quan có thẩm quyền quyết định bảo lĩnh cho người bị tạm giam

 • Nếu là cá nhân: đơn xin phải có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc;
 • Nếu là tố chức: đơn xin bảo lĩnh phải có xác nhận của người đứng đầu tổ chức;

Cá nhân, cơ quan, tổ chức làm giấy cam đoan không để bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội và bảo đảm sự có mặt của bị can, bị cáo khi Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án ra quyết định triệu tập;

Cá nhân hoặc tổ chức nhận bảo lĩnh vi phạm nghĩa vụ đã cam đoan phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ đó và trong trường hợp này bị can, bị cáo được nhận bảo lĩnh sẽ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác như tạm giam, tạm giữ.

Trên đây là bài viết về thủ tục xin tại ngoại cho người bị tạm giam, tạm giữ, đặc biệt là điều kiện của người nhận bảo lĩnh tại ngoại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *